stefankemle.blogg.se

Det här är min politiker blogg där jag kommer skriva om det politiska läget i Valdemarsvik. Även mina och Valdemarsviks Moderaternas idéer och åsikter för valet 2018. Följ mej Järna och lämna åsikter, vilket går alldeles utmärk även som anonym

POLITISKT ÅSIKTSFRI

Publicerad 2018-04-25 10:17:44 i Allmänt,

Jag skrev att jag kommer ha åsikter om vår politiska situation även att jag hoppat av som sk politiker.

Jag nämnde också att jag skulle återkomma med fler anledningar till att jag tog beslutet att sluta, trots att jag är väldigt intresserad av att både påverka och driva Kommunala politiska frågor.

Ser vi till hur man idag driver över vikten av sitt parti framför Kommunens bästa, ser jag det som en riktigt skrämmande utveckling av framtiden.

Vad syftar jag på då kan man undra?

 

Jo vi ska prata Kommunalråd, vad bör man uppfylla vilka kvalifikationer bör man ha, och kan verkligen vem som helst axla en sådan roll?

Kommunalråds posten är den högsta politiska post du kan ha, även den högst arvoderade, med en totalkostnad på ca 800 000:- skattekronor i vår Kommun.

Man ska ansvara för över sexhundra anställda och budgetera femhundra miljoner.

Det är inte för vem som helst, om man ska vara seriös mot skattebetalarna.

Titeln Kommunalråd förtjänar du med andra ord, genom specifik kunskap, lång erfarenhet av näringslivet, eller brett kunskaps register.

Erland tillsätter en person som i mina ögon inte besitter något av dessa kriterier, med motiveringen att han ska lära sig långsamt, och han tror heller inte riktigt på sin adept.

Det bevisar han genom att plocka bort i stort sett all poster från tjänsten, kvar är i egentligen inga uppdrag als.

Här ballar hela systemet ur, Kommunalrådet ska visa vägen, inte bli vägvisad.

Vilket även visade sig i dom egna leden då Lars Bäckman, som jag tyckte ståndsmässigt gick ut i media och visade att hans parti var ute och cyklade rejält och sade sig lämna hela parodin.

Nu visade det sig att han blev en del av denna parodi genom att krypa tillbaka in i Erlands värld.

Vilket i sig inger ganska lågt förtroende, har man gått ut i press och sagt sin mening, blir det lite löjligt att dyka upp på listan igen.

 

Vem kan axla denna roll då, ja i mina ögon så är det personer och inte parti när vi pratar om denna viktiga roll i ett styre.

Jag känner alla inom politiken i Kommunen och jag vet således vilka egenskaper olika personer besitter.

Nu pratar vi helt kunskapsmässigt och inte partipolitiskt, vilket jag förordar i en sådan ställning.

Vi har i mina ögon TRE som har kapacitet att vara Kommunstyrelsens ordförande.

Gamle Torvald med sin enorma erfarenhet klarar givetvis av att sköta det hela, men har passerat bäst före datumet, utan att vara elak.

Erland besitter ett enormt brett kunskaps register, tyvärr har han helt urholkat demokratin, som är väldigt viktigt att ha med i detta ämbete, men det mest skrämmande är dom rykten som går, när ska han lämna politiken.

Först sade källor inom egna leden att han inte skulle vara med i valet, det ändrades senare till att han skulle vara med och vinna valet för att sedan glida bort.

Vilket bestyrks av att han själv krupit ner till tredje plats på listan.

Så där ska ni ifrågasätta vem man får som KSO genom en röst på sossarna.

Som jag ser det är det då Ted Starkås som ska tillsätta denna plats.

För Erland har ju satt honom som tronarvinge, hur det skulle bli får ni själva ha uppfattning om.

 

Sist men inte minst så har vi Anders Karlsson, som satt en kortare tid, men som har kunskapen, är duktig på ekonomi, och har även med sig demokratin.

Ni som kommer ihåg tålamodet med Vammarskolans byggnation, där dåvarande oppositionsråd Erland inte var nöjd med underlagen och fick nya gång efter gång, och till slut kunde han inte motivera fler och ett brett demokratiskt beslut fattades.

Så personmässigt sätt är han bästa kandidaten på denna post.

Men han måste då kryssas upp, det tänker jag göra.

Måste bara tillägga att jag inte stöttar hans ledare i regeringen.

Men som jag alltid sagt Kommunpolitik borde bedrivas av personer och inte av partier.

 

 

 

 

Måste även ifrågasätta företrädaren i mitt gamla parti Moderaterna

 

Blir helt stum när jag läser Anna Nilssons blogg om äldreboende i Gryt.

När jag ville driva utvecklingen om Åldersro genom att gemensamt med fastighetsägare ta fram en plan på hur vi skulle börja jobba vid en ev valvinst, så avsnoppade Anna den diskussionen direkt i vanlig ordning.

Jag hade pratat och gått genom ritningar med fastighetsägaren men.

Hon hade en klar uppfattning om att något trygghetsboende i Gryt var inte aktuell, då det varken fanns affär eller systembolag.

Och att man heller inte under några omständigheter skulle blanda vårdboende med trygghetsboende eller annan verksamhet.

Min bild av att kunna driva Åldersro i en framtid var ganska självklar och att det måste ske i samarbete med fastighetsägare, samtidigt som det blev flera möjligheter till boendeformer.

Då kan man använda synergieffekter och på ett ekonomisk försvarbart sätt ha kvar boenden i både Gusum och Gryt gemensamt med Kommunen.

Därför blir jag väldigt förvånad när hon vänder totalt, eller var det mej det var fel på.

Ni som är intresserade av hur seriöst detta uttalande är rekommenderar jag kontakta fastighetsägaren och fråga vilka planer man gemensamt diskuterat och ska dra igång efter valet. För här pratar vi helomvändning.

NU HAR JAG LÄMNAT MODERATERNA I VALDEMARSVIK

Publicerad 2018-03-27 08:25:30 i Allmänt,

Hej

 

Eftersom det börjar undras lite runt vad som hänt, så ska jag klargöra det.

Jag har lämnat in uppsägelser för alla mina uppdrag som Moderat politiker i Kommunen.

Jag har också avsagt mej min andra plats på Moderaternas lista till valet 2018

Nu kommer det många  har börjat sia om VARFÖR.

Jag kommer inte lägga fram hela historien i det här inlägget, men kan återkomma med mer detaljer om någon är intresserad.

I huvudsak är det två anledningar, den ena är vart är politiken i Kommunen på väg?

Där det handlar främst om vem som bör eller inte bör placeras på de högsta posterna i politiken.

Den punkten återkommer jag med i senare blogginlägg.

 

Min största vändpunkt var under budgetberedningen, från mitt parti satte Per Holertz och Anna Nilsson.

Vilka inte var utsedda av partiet, utan blev automatiskt representanter för man satt i Kommunens arbetsutskott som det heter, och vem som fick representera hade Erland bestämt.

Så det var inte påverkbart.

Men det som fick mej att reagera enormt starkt, var när våra representanter ställde sig bakom Erlands budget utan att ha några som helst invändningar.

 

Innan denna budget var klubbad så hade vi ett ganska högljutt möte i min partigrupp, där vi var i klar majoritet om att vi INTE kunde ställa oss bakom sossarnas budget ett valår, utan ta fram en egen riktning, vilket var sagt redan förra året då jag också muttrade för att vi inte lade någon större  energi på att utforma eget förslag.

Men trots protester fortsatte kusinerna utan att lyssna på sina egna partikamrater att ställa sig helt bakom den när den skulle klubbas.

Det var då jag började fundera på vad jag lade så mycket av min fritid på.

Jag är fortfarande mycket intresserad av Kommunpolitiken och kommer garanterat skriva inlägg om hur jag ser på saker som sker eller inte sker i vår Kommun.

 

Men tyvärr är det flera partier än styret som har toppstyrning, och jag är ju mer för att arbeta i grupp i så viktiga frågor.

Jag frågade mej själv som så, när vi nu är helt eniga om att skattepengarna används på ett korrekt och klanderfritt sätt.

Hur ska jag då kunna motivera skiljaktigheter i olika frågor, för sist och kyven så styrs allt av budgeten, och den är vi ju nu helt eniga om.

Kan också tillägga att jag i mitt sista mejl till gruppen klargjorde att.

Jag har under mina åtta år alltid varit rak ärlig och öppen med vad jag sagt, och stått för mina åsikter och uttalanden.

Och tänker fortsätta med det.

Så det mesta jag kommer framlägga om hur saker och personer fungerar, har jag redan sagt rakt ut.

 

  Vill avsluta detta inlägg med att tacka alla som stöttat mej och lagt sin röst på mej under dom två val jag deltagit i.

Lite stolt är jag allt då ni bägge gångerna har röstat fram mej som folkvald.

Och trots att det inte är officiellt med min avgång har jag fått två förfrågningar om fortsatt engagemang i Kommunen.

Fortsättning följer

Mvh

Stefan Kemle   

ANLEDNING TILL VARFÖR MAN RESERVERAR SIG

Publicerad 2018-02-05 10:31:33 i Allmänt,

God dag i stugorna

Långt och tråkigt men

 

I dag ska jag försöka förklara varför det i varje stort ärende nästan alltid blir delade meningar vid besluten mellan styret och oppositionen.

Alla som sitter med i Kommunstyrelsen oavsett parti, har det övergripande ansvaret över att innevånarnas skattepengar förvaltas på ett sätt som överensstämmer med kravet god ekonomisk hushållning.

 

Nu har vi just fått ett sådant beslut genomklubbat i Kommunfullmäktige, som är Kommunens högsta beslutande instans.

Där vi reserverade oss mot beslutet, som man kan göra om det saknas underlag eller att partiet har en annan åsikt i frågan.

Det handlade om nya förskolelokaler i centralorten.

Som jag senast skrev så var avsaknaden av underlagen helt bedrövliga.

Om man ska fatta ett beslut om Trettiosex miljoner skattepengar, så är det givetvis viktigast att alla som ska fatta beslutet verkligen vet vad det är man får för alla dessa miljoner.

Hur många i det egna ledet som vet vad dom beslutat om, kan jag lova inte är så stor skara, typ en och resten nickar.

Det som jag inte förstår är varför man sköter våra investeringar så fruktansvärt oansvarigt.

Ingen har någon som helst vinning av att det klubbas utan att vara välförankrat hos alla som ska stå ansvariga för en så stor investering.

Mitt första stora beslut om mångmiljon investering var Vammarskolan, då styrde alliansen och Erland var i opposition.

Då om någon gång var det viktigt att bygget kom igång, då halva skolan var vattenskadad.

Men vi hade möte efter möte tog till oss Erlands åsikter, sköt på beslutet, ändrade och styrde tills vi hade en ritning och plan, kostnad som vi alla kunde stå bakom.

När det beslutet klubbades applåderade hela Kommunstyrelsen, alla var nöjda och kunde rakryggade stå för sitt beslut.

 

Med dagens styre har vi inga möten om frågorna, det går till som så.

Först dyker frågan upp att vi måste bygga nya lokaler för att dom gamla är uttjänta eller att man måste ha mer plats.(i det här fallet var det bägge sakerna)

Ni kommer säkert ihåg första varvet, då han vi inte ens öppna datorn på vårt Kommunstyrelsemöte innan Erland bankade genom att man tänkte bygga på Sörby punkt slut.

Redan då ville vi bygga upp en ny skola på Loviseberg.

Nu hade man en utställning och vi var på plats för att lyssna på föräldrar och skolpersonal.

Så långt var ju allt jättebra.

Man hade tre förslag, vilket är vad man alltid ska ha som grund vid investeringar.

Men nu kantrade båten i vanlig ordning.

Första instansen är Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Där lade nu Erland fram någonting helt annat utan minsta förvarning, och det han bestämmer där går inte att påverka en mm.

Dom tre förslag som tagits fram med kostnader och ritningar var inte längre aktuella, nu hade man bestämt sig för någonting helt annat, utan att på något sätt presentera det för oss.

Och utan några som helst ritningar eller kalkyler.

Nu skulle det bli en skola på Loviseberg och en på Sörby.

Ja det kanske är bästa alternativet, men det vet vi inte eftersom vi aldrig satt oss ner och diskuterat för och nackdelar och kostnader av ett sådant alternativ.

Vi har idag tillfälliga lokaler på Loviseberg och den skolan uppvisar inga tecken på panik.

Så läget är under kontroll, och det var inte sådan panik att klubba beslutet, vi skulle givetvis tagit det varvet och lyssnat in olika tankegångar och satt kostnader på alternativen.

 

En fråga kan vara om det är klokt att bygga en ny skola i anslutning till en som är över trettiofem år och som det cirkulerar delade meningar om kondition på.

Hur kommer det se ut framöver med elevunderlag, ingen pratar om det, men alla vet ju att Valdemarsvik har tagit emot stora mängder flyktingar och som är en stor del av orsakerna att det är fullt i våra förskolor. I Sörby har vi idag 22% av barnaskaran av nysvenskar som bla flyttat hit eftersom här hade vi bostäder.

Dom växer och på sikt har dom flyttat högre upp i klasserna, och det kommer inte så många nya längre, så vad är framtida behov?

Migrationsverket håller även på att avveckla sina boenden i Kommunen, nu sägs även lägenheter upp i Pionen i Gusum.

Ska man bygga en komplett skola med även 1-3 på Loviseber vilket pedagogerna förespråkar, för bättre överlämnande från Förskolestadiet. Föräldrar med barn i olika åldrar kan lämna på samma ställe.

Jag vet vilket liv det var då man flyttade alla 1-3 till Sörby och många föräldrar fick problem, särskilt om man inte hade bil.

Så vist finns det en hel del att fundera på, innan vi sprättar iväg närmare fyrtio miljoner.

 Slutar aldrig att förvånas av NB.

I vårt Kommunfullmäktigemöte gå NB Bertil upp och säger att han inte kan förstå varför vi inte kan vara överens i så stora investeringar.

 Precis som jag, att det borde vara en självklarhet att vi ser till att vara överens vid så stora investeringar som ska var under många mandatperioder och och kanske under olika styren.

 

Min stora fråga är varför gör han ingenting åt det?????

Han sitter med tre mandat som Erland måste ha för att klubba genom sina beslut.

Bara att han gör som på min tid i NB säger att vi står inte bakom beslutet innan vi har utrett färdigt.

Frågan är vad vill dom egentligen, har man en åsikt borde det vara en självklarhet att driva den. Vad har man annars i politiken att göra????????? Som sagt lite tråkigt inlägg, men det kan vara bra att få lite info om hur det fungerar för att förstå varför man inte är överens i vissa beslut.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela