Så har vi då ytterligare strypt oppositionens möjligheter att ha insyn i verksamheterna.

I vårt förra möte i barn och utbildning klubbade dom genom att våra verksamhets besöken ska dras in och ersättas helt med sk kontaktpolitiker.

Men det tog faktiskt två möten innan det blev klubbat, tror någon som bestämmer inte hade satt ned foten helt från början, men nu kom det.

Våra verksamhets besök på samtliga av våra skolor under året är den absolut viktigaste delen av uppdraget.

Då träffar vi dom som jobbar på golvet i skolorna, jag anser att det är där som verkligheten är och man kan få reda på saker som aldrig kommer fram genom endast möten med tjänstemän, för min del är det en självklarhet att politikerna ska ha förankring med dom som utför jobben.

Men där skiljer vi oss åt ganska rejält, dom styrande idag har ändrat det till rena möten på Strömsvik med endast tjänstemännen.

Sammanfattningsvis kan man säga att, nu ska vi få den informationen den styrande vill att vi ska ha, då slipper man det där onödiga med att se saker från olika håll, och det blir på så sätt enklare att styra.

 

Nu ska vi endast vara kontaktpolitiker vilket vi alltid varit, och det har heller aldrig fungerat.

Vi har då EN skola vi ska ansvara för och ha kontakt med.

Om vi säger så här vem använder sig av en kontaktpolitiker som sitter i opposition om man har en önskan eller påpekar saker som måste åtgärdas, när både ordförande och vise ordförande består av styrande politiker, min erfarenhet ingen!!

 

Men nu är det så, och jag rättade mej efter och tog kontakt med mitt lilla uppdrag som är Garveriet, då jag fick reda på att dom nya lokalerna som ska bli i funkishuset hade tagits fram av enbart topp tjänstemän, och själva verksamheterna som också består av JK enheten inte ens hade fått vara med i beslutet, än mindre våra ungdomar som ska använda det hela.

 

Vi gick genom olika lokalförslag som dom ansåg fungera bättre och skulle betyda mindre jobb med inordningsställande, då mycket redan var färdigt.

Jag gjorde alltså exakt vad som var meningen med min uppgift som kontaktpolitiker.

När jag sedan tog upp frågan på vårt kommunstyrelse möte, blev det direkt irriterat i hövdingens mun.

Jag tror det var någon trevande form av uppläxning och om jag inte förstått att det var delegerat till tjänstemännen och att allt hade gått enligt beslut.

Jag påpekade återigen att det här inte blev bra då allt återigen gått över dom berördas huvuden och vi borde göra om och göra rätt.

Och det var så det inte skulle bli i den här frågan.

I normala fall så tas det fram några olika förslag och kostnads kalkyler, som politikerna då ska väga mot varandra, vilket givetvis är rätt väg att nå ett vettigt beslut.

 

Varför blev det så här då kan man undra? Ja på det här sättet kan man hävda att det var tjänstemännen som bestämde det här för politikerna hade bara delegerat och behöver då inte ta något ansvar för slutresultat.

En riktig fegisvariant där vi denna gång gick över huvudet på ungdomar och dom närmaste i verksamheterna.

Att man valde just den här lokalen kan jag bara se i en aspekt.

Då några även sitter i CVAB som är kommunens fastighetsbolag,  känner jag att det fokuserats mer på att få en lokal med asbest sanerad och inordning framför den bästa lösningen för ungdomarna.

Och vi vet ju även vem som i slutänden pekar ut riktningen, fast då inofficiellt förståss

Någon möjlighet till skatehall fins inte i dessa lokaler, så som vanligt blir dom ungdomar som har helt andra intressen än fotboll  bortglömda.

När jag frågade varför ungdomarna inte fått vara en del i diskussionerna fick jag till svar att dom blir inkopplade senare.

Typ dom får välja färg på väggarna då?

Det här är sådana saker som skiljer våra partier rejält åt.

Hade jag styrt så hade alla berörda fått ha en åsikt, ett antal förslag skulle tagits fram och vi hade valt beslut efter var vi hade fått mest för pengarna.

 

Så sammanfattningsvis fick jag rätt om kontaktpolitiker, för om inte det här var ett lysande exepel på vad en kontaktpolitikers uppdrag är och borde beaktats av den styrande, i stället för att bli irriterad, men det handlar nog mer om vem som väckte frågan.

Så nu är det färdig kontaktat för mej.

 

En förvånande sak till fick jag höra när jag hade ett telefonsamtal med vårt kommunalråd.

Vi i grannskapet till Bruksgårdens hem för ensam kommande har sedan november ställt frågor och velat ha svar och klargörande.

Då jag påpekade det hela fick jag svaret……vi anser att ni fått svar på frågorna??????

Inte ett enda svar har vi fått bara retur rmejl med ni kommer snart få information, nästa gång… ni kommer bli informerade inom dom närmaste dagarna

Men ingen har på något sätt försökt ta någon kontakt.

När jag påpekade det sa hon, det är så här vi gör, vi brukar aldrig prata med några runtom berörda.

Nä det där med dialog är ju inte riktigt er sak blev min replik.

Jag har även försökte få fram hur många Asylsökande ensam kommande och put flyktingar vi egentligen har i kommunen, där fick jag nästan en chock för det vi har ingen aning om. Det ni!!